จิตวิญญาณคือการเดินทางที่ยาวนานและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

คุณอาจได้พบกับปรมาจารย์ผู้รู้แจ้งทางวิญญาณมากมายและไม่มีใครอ้างว่าพวกเขาได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
จิตวิญญาณคือการเดินทางที่ยาวนานและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณเคยเชื่อว่าถ้าคุณได้รับการปลุกทางวิญญาณจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคุณอีก คุณจะไม่รู้สึกเศร้ามี แต่คนดี ๆ รายล้อมและจากที่นั่นไปชีวิตจะรู้สึกดีเสมอ คุณไม่สามารถผิดได้มากกว่านี้
จิตวิญญาณไม่ได้เกี่ยวกับการปราบปรามหรือลดทอนด้านมืดของคุณ จิตวิญญาณเป็นเรื่องของการเพิ่มสติของคุณให้อยู่ในระดับที่คุณสามารถตัดสินใจเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคุณรู้สึกอย่างไร
ตลอดการเดินทางทางจิตวิญญาณในที่สุดคุณจะยอมรับว่าคุณมีทางเลือกเสมอ และนั่นคือเพื่อนของคุณคือความหมายที่แท้จริงของเสรีภาพ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply