จิตวิญญาณคือการ ปลุกจิตในสิ่งที่หลับไหล มิใช่การค้นหาใหม่เพื่อหลุดพ้น

จิตวิญญาณคือการ #ปลุกจิตในสิ่งที่หลับไหล
มิใช่การค้นหาใหม่เพื่อหลุดพ้น
ขึ้นชื่อว่าจิต (มีแต่รู้)
🔴🔜ที่ผ่านมาเกิดความสับสนที่แต่ละคนก้าวพ้นออกไปจากเอกภพไม่ได้ต้องเวียนว่ายเวียนเกิดกันอยู่ในสามภพภูมินาน เป็นเพราะมนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถสั่นสะเทือนดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมญาณของตนเองเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดซึ่งเป็นความรักอันเกิดจากการให้โดยไม่หวังผล
🔴🔜 การให้ทางกายภาพคือสิ่งที่พวกเราถนัดกันนักทำบุญสุนทานบริจาคทานบริจาคทรัพย์สร้างถาวรวัตถุขึ้นมากมาย #ตรงนั้นคือมายาทั้งสิ้น เราได้รับโอกาสได้ #มีปัญญาญาณมาให้ความรัก เป็นอำนาจในการที่จะสันสะเทือนทั้งสองมิติของตนเองและเป็นอำนาจที่ใช้ในการช่วยเหลือหยิบยื่นเพื่อเป็นเพื่อนให้กับมนุษย์คนอื่นๆในสรรพสัตว์ทั้งหลายในการบำเพ็ญหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่าน
🔴🔜 ท่านศึกษาธรรมะอย่าแยกธรรมะออกจากความเป็นมนุษย์ของท่านท่านศึกษาแก่นของสัจธรรมท่านจะแยกจิตวิญญาณของท่านออกไปจากความเป็นคนสองมิติของโลกมนุษย์และดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ได้ ที่ผ่านมาท่านศึกษาธรรมะแต่ท่านไม่ได้ค้นหาอำนาจที่สูงสุดในตนเองให้พบซึ่งมันเป็นเหมือนหนึ่งเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทางจะต้องใช้ในการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้นั้นมีสองลักษณะคือ
🔜 เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นประสบการณ์จริงของตนเอง
🔜 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของบุคคลอื่นหรือเรียนรู้ผ่านผู้อื่นมาอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดสามารถจะกระทำได้เช่นเดียวกัน
🔴🔜 ที่ผ่านมาความล้มเหลวในการเป็นมนุษย์ของท่านไม่ว่าท่านจะมีร่างกายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ในขณะนี้หรือท่านจะเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่และฟังคำสอนอยู่ ณ แห่งหนใดก็ตามจะขอกล่าวย้ำว่าเป็นเพราะท่านหาอำนาจที่แท้จริงในตนเองไม่พบ
🔴🔜 อำนาจที่แท้จริงในตนเองก็คืออำนาจที่ดวงจิตทำธรรมญาณหรือจิตวิญญาณของท่าน
ได้รับประทานมาณวินาทีแรกที่ข้ามผลเข้ามาสู่ระบบเอกภพสู่ระบบย่อยคือดาวเคราะห์โลกเสรีซึ่งพิกัดตำแหน่งดำรงอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เป็นสนามพลังงานซึ่งท่านทั้งหลายเรียกขานกันว่าเอกภพ นั้น
เรามีความรักมาจนล้นอิ่มเราได้รับความเป็นสุญตาอันเป็นคุณสมบัติเดิมแท้ของดวงจิตธรรมญาณของเรากันมาอย่างเต็มที่ แต่เราเองก็ถือเอาบทละครของตนเองในการที่จะมาสร้างครอบครัวในการจะมาสร้างความสัมพันธ์กันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมใกล้ตัวซึ่งเป็นดวงจิตธรรมญาณดวงอื่นที่ร่วมวางแผนกันมาและสุดท้ายคือท่านก็ถือพันธสัญญา มาเพื่อทำหน้าที่บนดาวเคราะห์โลกเสรี
🔴🔜 เครื่องมือสำคัญในการทำหน้าที่ในมิติของแก่นแท้ก็คือ
🔜 สิ่งแรกคือความมีสติ
🔜 สิ่งที่สองก็คือความรัก
🔜 และสิ่งที่สามก็คือ #ปัญญาญาณ
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 100 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply