จิตวิญญาณคืออะไร

มนุษย์ยอมรับกันแต่เพียงว่าทุกชีวิตต้องมีจิตวิญญาณแต่กลับไม่รู้ว่าคืออะไรสำคัญอย่างไรนี่สิประหลาดนัก
🅰️🔜วิธีค้นหาจิตวิญญาณของตนถ้าเป็นแขนงวิทยาศาสตร์จะมีสองระดับคือควันตัมฟิสิกส์
และเมตาฟิสิกส์ หรืออภิปรัชญากลับอีกแขนงหนึ่งคือศาสนาศาสตร์
🅰️🔜 โดยที่วิทยาศาสตร์จะใช้ความเป็นรูปธรรมและภูมิปัญญาทางสมองเป็นเครื่องมือเพื่อการรู้จริง
🅰️🔜 ขณะที่ด้านศาสนาศาสนั้นจะยึดถือแนวทางหรือแบบบทของศาสนาและใช้ปัญญาในจิตเป็นเครื่องมือเพื่อการรู้แจ้ง
จะเห็นได้ว่าแนวทางการค้นหาสัจธรรมจะต่างกันคือวิทยาศาสตร์ยึดถือการเรียนรู้เพื่อค้นหาสัจธรรมใดใดที่ตนไม่รู้สู่การรู้จริงที่เป็นรูปธรรมเสมอถ้าไม่อาจจะสัมผัสมันได้รูปคลำจับต้องมันได้จะจะอย่างน้อยก็ต้องสร้างทฤษฎีขึ้นมาเพื่อรองรับเอาบทสรุปของตนให้ได้แม้จะไม่อาจรู้จริงสัมผัสจริงได้ก็ใช้ทฤษฎียืนยันกันไว้ก่อน
🅰️🔜 แต่ถ้าเป็นศาสนาศาสตร์จะไม่ตีกรอบการเรียนรู้ในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือไม่เป็นรูปธรรมก็สามารถใช้ปัญญาในจิตสู่การรู้แจ้งได้อย่างไม่ขัดเขิน
คลิปนี้มีคำตอบ
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ