จิตวิญญาณที่ถูกปลุก ให้ถูกคนถูกเวลา

#จิตวิญญาณที่ถูกปลุก
#ให้ถูกคนถูกเวลา

คุณต้องตระหนักถึงเรื่องนี้
และต้องการช่วยให้ผู้อื่นตื่นตัวเช่นกัน
ในสภาพที่มีสติสัมปชัญญะสูงเช่นนี้
คุณจะรู้ว่าตัวเองถูกปลุกอย่างมาก
บทเรียนแรกที่จะปรากฏขึ้นสำหรับคุณ
เป็นลักษณะแรกของคุณ

#คุณรู้ว่าคุณตื่นมากและคุณรู้วิธีไปที่นั่น
(#คุณเริ่มจำถนนได้)

🔴🔜 #ด้วยความรู้นี้คุณต้องการช่วยให้คนอื่น ๆ ตื่นตัวและเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขา

🔜สิ่งที่เป็นมันไม่ง่ายอย่างนั้น
ผู้คนตื่นตัวตามจังหวะของตัวเอง
#และคุณไม่สามารถบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเขาก็ตาม

🔴🔜 #บางคนไม่อยากถูกปลุก
#พวกเขายังไม่พร้อมสำหรับสิ่งนั้น
การพยายามปลุกพวกเขาในเวลาที่ไม่ถูกต้อง
หมายถึงการ

#พยายามให้พวกเขาได้ลิ้มรสผลไม้ที่ยังไม่สุก
คุณต้องเคารพขั้นตอนการรับรู้ของคนอื่นและปล่อยให้พวกเขาเติบโตตามจังหวะของตัวเองเช่นเดียวกับที่คุณทำ

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply