จิตวิญญาณอาจเป็นลิงค์ที่ซ่อนอยู่มาตลอด

ความคิดที่ว่าแม้นเราจะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงที่นึกไม่ถึงที่ซึ่งจิตสำนึกทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

อาจฟังดูแปลกๆ หรือเข้าใจผิดแต่โปรดจำไว้ว่า ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกกำลังเพิ่มขึ้นในอัตราเลขชี้กำลังและดูเหมือนจะเป็น

ทำให้เราสับสนหากท่านคิดว่าทฤษฎีสนามควันตัมถูกต้อง แสดงว่าท่านสมัครรับความเชื่อที่ว่า จิตวิญญาณอาจเป็นลิงค์ที่ซ่อนอยู่มาตลอด และความเชื่อดังกล่าวจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราอย่างแท้จริง เนื่องจากจิตวิญญาณกลายเป็นส่วนสำคัญของเรา

แม้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้รับการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ แต่การมีอยู่ของจิตสำนึกจักรวาล ดูเหมือนจะเป็นความจริงที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มดึงดูดกลุ่มประชากรที่กว้างขึ้น แต่แนวคิดยังอยู่ในวัยเด็กของตนและ ดังนั้นจะต้องดำเนินการอย่างกว้างขวางและมีประสบการณ์ กับก่อนที่เราจะสัมผัสได้ถึงพลังแสงที่จัดขึ้นภายในของเราด้านจิตวิญญาณ

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply