จิตวิญญาณเกิดขึ้นทางพลังงานรูปแบบใด

เรามักยึดถือความเชื่อกับความไม่เชื่อเพราะเหตุผลเพียงสองประการเท่านั้นคือถ้าไม่พบเห็นและรับรู้พิสูจน์รู้ด้วยตนเองก็อาศัยความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ตามหลักวิชาการเป็นเกณฑ์ในการตัดสินซึ่งออกจะเป็นการตีกรอบตัวเองเอาไว้ค่อนข้างแคบเกินไปคล้ายกับมนุษย์สมัยก่อนที่เคยหัวเราะเยาะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่เชื่อว่าโลกกลมขณะที่คนส่วนใหญ่ยังปักใจเชื่อว่าโลกแบนกันไปหมดแล้วพิสูจน์รู้ภายหลังว่าโลกของเรามันกลมจริงๆหรือการที่นักปราชญ์โบราณรวมทั้งคนทั่วไปเชื่อว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของคนเรานั้นโคจรรอบโลกขณะที่กาลิเลโอสองกล้องดูแล้วอาศัยการสังเกตตั้งทฤษฎีใหม่บอกว่า แท้ที่จริงแล้วโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่างหากทำให้ผู้ที่ไม่เชื่อส่วนใหญ่พากันต่อต้านแนวคิดทฤษฎีของเขากันอย่างรุนแรง เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นนักดาราศาสตร์สมัยต่อมาคนพบว่าแนวคิดของกาลิเลโอล้วนถูกต้องเป็นจริงถึงทุกวันนี้
ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ย แม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตต้องท่าน