จิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของเรา

อย่างไรก็ตามเนื้อหนังที่เราอาศัยอยู่สามารถจูงใจให้เราเลือกที่แปลกใหม่ได้
เราต้องควบคุมความรู้สึกผิดบาปของเราในทุกวิถีทางที่ทำได้
การต่อสู้ที่เราต่อสู้และการเลือกที่เราเลือกไม่เพียง แต่ตัดสินอนาคตของเราในอาณาจักรทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณด้วย

ดังนั้นเราต้องสวดมนต์ มีสติ และพัฒนาปัญญาให้คู่กับตัวรู้ที่เรามี

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply