จิตวิญญาณ เข็มทิศทางศีลธรรม

ลองทำอะไรแตกต่างจากเมื่อวานซัก 1-2 อย่าง
เส้นทางคุณจะเปลี่ยน
ลองดูค่ะ

——————–

จิตวิญญาณมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราเนื่องจากทำหน้าที่

เป็นเสียงภายในของเรา เสมืองเข็มทิศ ทางศีลธรรมของความเมตตา

และนำทางชีวิตของเราตอนนี้ ไม่ว่าเราจะฟังจิตวิญญาณของเราหรือไม่ แต่

ขึ้นอย่กับการเปิดกว้างต่อจิตวิญญาณเท่านั้น

เมื่อถูกทอดทิ้งจิตวิญญาณก็ทนทุกข์ทรมานคู่กับดวงวิญญาณของเราดวงนี้ด้วยเหตุนี้จึงต้องการ

การบำรุงในรูปแบบของความหมาย

หรือความสำคัญทางวิญญาณ

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply