จิตเร็วกว่าแสงคมกว่าแสง

แสงยังกินเวลาและมีมิติ
แสงไม่อาจส่องผ่านอวิชชา
บางทีก็กลายเป็นความมืดสีขาว
#เป็นอวิชชาเสียเอง
ดังนั้นศึกษาจิตรู้จักจิตใช้จิตให้ถึงที่สุดในการแก้ปัญหาโลก

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply