ชีวิตของเรามีหลายมิติ

The North Gate Of Dharma
ที่นี่ อติโยคะ(ซกเชน)
🔴🔜 #ถ้าคุณเป็นคนเรียนจิตวิทยาการพัฒนาตนเองมา และเคยเรียน Wheel of life หรือวงล้อของชีวิต ก็จะทราบดีว่า ชีวิตของเรามีหลายมิติ เช่น การงาน การเงิน สุขภาพ จิตวิญญาน ความสัมพันธ์ และการพักผ่อนสิ่งเหล่านี้คือมิติที่เราจะทำให้กลมกลืนกัน เพื่อให้ชีวิตมีความสุขจากการไปสัมมนาการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะ NLP มักเน้นว่า ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองแบบ Integrated หรือการหลอมรวมทุกมิติเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะชีวิตจะล้มเหลวแน่ๆ เพียงเพราะเราขาดเสี้ยวนึงของมิติใดมิติหนึ่งไป แล้วจะนำมิติใดเป็นตัวหลอมรวมความสมดุลของชีวิตแบบ wheel of life?
🔴🔜 แหล่งพลังงานของร่างกาย
พลังงานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจิตสำนึกที่กระฉับกระเฉง ปริมาณและคุณภาพของพลังงานภายในของคุณขึ้นอยู่กับอาหารและสุขภาพร่างกายโดยรวมความเชื่ออารมณ์และความคิด พลังงานในตัวคุณเปล่งออกมาเป็นวงพลังงานนอกร่างกายของคุณหรือที่เรียกว่าสนามหูของคุณ
โดยเริ่มจากใกล้กับร่างกายมากที่สุด
🔜แถบแรกจะสะท้อนถึงร่างกายของคุณ
🔜วงที่สองสะท้อนให้เห็นถึงร่างกายของคุณ
🔜อารมณ์ที่สามของร่างกายจิตใจของคุณ
🔜และที่สี่ของร่างกายจิตวิญญาณของคุณ
🔴🔜ยิ่งออร่ามีขนาดใหญ่คุณก็จะมีพลังงานและพลังมากขึ้น ดังนั้นหากออร่าอยู่ไกลร่างกายพลังงานจะต่ำและมีความอ่อนแอและความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ควรประเมินด้านต่างๆของสุขภาพร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณว่าลักษณะต่างๆของแต่ละด้านมีส่วนทำให้เกิดรูปแบบการสั่นสะเทือนต่ำอย่างไร ปริมาณพลังงานที่คุณมีบ่งบอกถึงปริมาณที่คุณมีอยู่เพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมประจำวันของคุณ ระดับการสั่นจะบ่งบอกถึงคุณภาพของพลังงานนั้น
ตัวอย่างเช่นแต่ละคนอาจมีพลังมหาศาลอยู่รอบตัว กระนั้นระดับการสั่นสะเทือนต่ำของพวกเขาก็มีศักยภาพที่จะสร้างบุคคลที่ทำร้ายผู้อื่นหรือตัวเองด้วยพลังงานนั้น บุคคลที่มีพลังงานมากและระดับการสั่นสะเทือนสูงจะใช้พลังงานนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด พวกเขาจะสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีรอบตัวพวกเขา
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply