ชีวิตคือเป้าหมายที่สำคัญ

ทุกการกระทำจงตั้งมั่นและเลือกมันให้ดี
เวลาจะไม่หยุดเดิน….แม้ถ่านจะหมด
ลมหายใจยังคงพอใช้การได้… ถ้าร่างกายยังดำรงอยู่
🔴🔜 #หนึ่งชีวิตคิดดีดี

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply