ด่วน!!เกินไป ความเข้มแข็งที่ถอยกลับ

อย่าด่วนเกินไป!!

ที่จะละทิ้งความรู้สึกของท่านในฐานะความหวาดระแวงเพราะ

จักรวาลทำให้เราแต่ละคนมีความเข้มแข็งที่จะถอยกลับ

ท่านจะต้องมีพลังจิตวิญญาณมากพอควรที่จะยอมรับคำแนะนำทางวิญญาณที่มีอยู่

แต่ถ้าท่านจะอุทิศเวลาให้กับจิตวิญญาณทุกวัน

ท่านจะเริ่มเห็นหลักฐานทุกดวงวิญญาณมีแนวทางที่คอยดูแลให้ความรู้และบำรุงเลี้ยงในทุกด้านของชีวิต

พวกเราส่วนใหญ่เติบโตขึ้น เพื่อเรียกสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณนี้ เทวดาผู้พิทักษ์ของเรา

และนี่คือบทบาทที่พวกเรามีชีวิตอยู่ถึงคู่มือนำวิญญาณเป็นเครื่องมือในการค้นหาจุดประสงค์ของชีวิต

และในการบรรลุความรับผิดชอบทางวิญญาณและทางโลก

แม้ว่าในร่างมนุษย์ของเราเราไม่สามารถมองเห็นหรือมีปฎิสัมพันธ์กับพวกเขา

แต่มีวิธีการฟังพวกเขาและรู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงสถานการณ์ของคุณ

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply