#ด้านหลังครูคือครัวอาหาร

วันก่อนหน้าเพิ่งจะเริ่มสร้าง
วันนี้ครูจะลอง ลงสี
(เพื่อช่วยให้ อรรถรส ในการทำอาหารของเราเจริญใจขึ้น)
สิ่งเล็กยิ่งน้อยจะเป็นไปได้เสมอเพียงแต่เรา
เริ่มลงมือทำ
🔴🔜 จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ อย่าให้คนรอบข้างกลายเป็นศัตรู การทำตัวให้ผสมกลมกลืน มิได้หมายความว่า ทำตัวให้ตกต่ำ
แต่อยู่ให้ได้ ตามยุคตามสมัย แต่ใจต้องพัฒนา
2.9.2020
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply