ตราบใดที่เรายังไม่คุยกัน

เรื่องของพลังงานมิใช่เรื่อง
ให้เราอึดอัดใจใคร เมื่ออยู่ใกล้ๆ
พลังงานนี้มีอยู่จริง
เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณของเรา
การสับประยุทธ์ความรู้ด้วยปัญญา
จะทำให้เรื่องที่ระแวงใจ…..กลายเป็นวิชชา และสนุก
ผู้คนจะตื่นจากสิ่งที่ไม่รู้ ได้เรียนรู้ได้ปรับปรุง
มากกว่า #สร้างความกลัวในความจริงที่ต้องรู้ ว่าเหตุแห่งเพราะอะไรดวงวิญญาณของเรานั้นจึงมีโอกาสกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก
🔜🔜จะมีจิกซอระหว่างกลางของปริศนัยบางอย่างที่ต่อไปถึงคำนั้น #เราจะรู้ว่านิพพานไปได้เช่นไรหากผู้รู้รู้ และรู้ผู้เดียว
🔴🔜 อย่าอ้างว่าเรารู้ทุกอย่างได้เฉพาะตนและเป็นผู้รู้เหนือกว่าสิ่งใดเมื่อเราพอมีความรู้ที่รู้ได้เฉพาะตนก็จงแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รู้อย่างเช่นตนด้วย
ผู้ถ่ายทอด ต้องสละตนเองกล้าชี้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ และต้องอธิบายความเข้าใจคำสอนให้สนุกตามยุคตามสมัยให้สอดคล้องกับศิลปะการเรียนรู้
🔴🔜 มนุษย์เปรียบเสมือนเครื่องยนต์และแรงขับเคลื่อนเปรียบเสมือนวิญญาณเมื่อเรามีแรงขับเคลื่อนที่เป็นวิญญาณก็ต้องทราบถึงแรงผลักแรงดันของมันว่าเหตุใดจึงทำให้เราเคลื่อนย้ายไปได้ช้าหรือเร็วต่างกัน
โดยไม่แย่งชิง กรรมของผู้ใด
อย่าอ้างแต่ทุกอย่างมาจากกรรม
จงดูให้รอบ
🔴🔜 #เราจะเอาพลังใจมาจากไหนถ้าทุกสิ่งในชีวิตล้วนเกิดจากกรรมเป็นส่วนใหญ่ โชคชะตาอาจกำหนดเราได้แต่เส้นเหตุและผลก็จะอธิบายเชิงความจริง แม้ความจริงบางประการ จะกล่าวว่าไม่มีจริงก็ตาม
🔴🔜 อย่าพึ่งสรุปสอนให้คิดไปไกลว่านิพพานอยู่ตรงนั้นตรงนี้หากไม่รู้ซึ่งความจริงแห่งการไปให้สภาวะนั้น
เราจะไปเสวยสุขได้เช่นไร หากผู้ที่ไม่รู้ยังมีอีกมาก
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply