ตัวเลขที่ 5 เปลี่ยน คุณลักษณะของพลังงาน

มิติที่ 5 เปลี่ยนคุณลักษณะของพลังงานโลกและมนุษย์โดยสิ้นเชิง

เมื่อรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์จะมีความจำเป็นน้อยลงในการเรียนรู้

เมื่อเราเข้ามาในร่างกายที่ตื่นตัวเต็มที่และจดจำสิ่งที่เราได้ทำไปทั้งหมด

เรารู้สึกและเป็นส่วนหนึ่งของ จิตสำนึกของจักรวาล

ดังนั้นบทเรียนของ 3 มิติ จึงไม่สามารถใช้ได้ ความต้องการและความจำเป็นที่ไม่หยุดหย่อนจะหมดไป

เมื่อเรากลายเป็นผู้รู้หลักของตน ด้วยความเชี่ยวชาญในตนเอง

ปัญญารวมถึงความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสำแดงด้วยความรัก

เราเปลี่ยนไปรับรู้ความรู้สึกเหมือนที่ จิตใต้สำนึกที่หลับไหลยาวนาน เคยทำเมื่อแสนปีก่อน

เราเลือกว่าจะเป็นอย่างไรและจะอยู่ในดาวเคราะห์แบบใดโฮโลแกรมนี้ได้อย่างไร

มิติที่ต่ำกว่าไม่มีแรงดึง เราก้าวเข้าสู่มิติที่ 5 และดึงมันเข้ามารอบตัวเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงาน

ในตัวเลข 5 คือการเปลี่ยนแปลง

 

 

แม่ครูน้อย
คุรุแห่งจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply