ตั้งเป้าหมายให้สมดุล

มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
มาดูกันเลย

  •  อาชีพ/การงาน Work
  • การเงิน/รายได้ salary/money
  • การพัฒนาตัวเอง Self Development
  • ครอบครัว Family
  •  ความสัมพันธ์/เพื่อนฝูง Relationship / Friend
  • สุขภาพ /Health
  • จิตวิญญาณ/ศาสนา Spirit / Region
  • การแบ่งปัน/ช่วยเหลือสังคม sharing /Contribution

การทำให้แต่ละด้าน สมดุลกัน
ไม่มีด้านไหนมากเกินไป หรือด้านไหนน้อยเกินไป
จึงเรียกว่า สมดุล

 ในวันที่สงสัยว่าเราเกิดมาทำไม
…เราออกเดินทาง
ในวันที่อยากพบความหลงใหล
…เราลองทำสิ่งต่างๆมากมายที่ต่างไปจากเดิม
ในวันที่ตามหาเป้าหมายชีวิต
…เราออกวิ่งมาราธอน
ในวันที่เจอสิ่งที่ใช่
…เรานำเงินเก็บที่ได้จัดสรรปันส่วนไว้ออกมาลงทุน
ในวันที่พบเจออุปสรรค ความท้าทาย เศร้าเสียใจ ท้อแท้…เราพัฒนาในธรรม

ในทุกๆวัน…เราดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่
ในวันที่ค้นพบความสุขแล้ว
…เราแบ่งปันสู่สังคม
ความสุขเราเพิ่มขึ้นทวีคูณ

เมื่อเราค้นพบความหลงใหลและมีเป้าหมายชีวิต
มันคือความสุขอย่างแท้จริง
ความผิดพลาด อุปสรรค และความเจ็บปวดมักทำให้เราเรียนรู้และเติบโตเสมอ

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply