ถึงจุดเปลี่ยนเส้นทางรถไฟ

ถึงจุดเปลี่ยนเส้นทางรถไฟ
ท่านอาจลง สู่สายใต้
อาจต่อรถไฟไปสายเหนือ
มุ่งสู่ทิศตะวันออกสว่างจ้า

หรือย้อนกลับไปทิศตะวันตกเย็นยะเยือก
เมื่อเลือกเส้นทางได้แล้ว
รอยต่อของสถานีเหล่านี้
จะสลายเป็นอากาศธาตุ

ท่านไม่อาจวิ่งย้อนกลับไป
หาสถานีที่เคยพบได้อีก

#จุดเชื่อมต่ออาจสร้างรอยแผล
รอยจำบาดลึก

#สร้างความเงียบที่เปี่ยมพลัง
อาจเป็นผู้สร้างผู้ดูแลผู้ทำลาย
อาจเป็นตรีมูรติในหนึ่งเดียว

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply