ถ้าคุณคิดว่าคุณฉลาดแสดงว่าคุณโง่

ถ้าคนอื่นคิดว่าคุณฉลาดก็โอเค
มันเป็นความคิดเห็นของพวกเขา
และนี่คือวิธีการคิดของคุณ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply