ถ้าคุณต้องการค้นหาความลับของจักรวาลให้คิดในแง่ของพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือน”

ถ้าคุณต้องการค้นหาความลับของจักรวาลให้คิดในแง่ของพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือน

ถ้าเราต้องการที่จะเข้าใจว่าโลกวัสดุจะถูกสร้างขึ้นและสิ่งที่ทำให้มันในการเคลื่อนไหวตลอด
🔴🔜 #เราต้องศึกษาภาษาของรหัสพลังงานที่อยู่อาศัยของเรื่องซึ่งเป็นที่ทำจากแสงเสียงความถี่และการสั่นสะเทือน พวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าโลกแห่งวัตถุนั้นสร้างขึ้นจากสสาร แต่เราไม่เข้าใจกลไกที่อยู่เบื้องหลัง
วิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนเราว่าโลกแห่งวัตถุเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากเราศึกษาศาสตร์แห่งสสารอย่างลึกซึ้งเพียงพอในที่สุดเราก็ควรจะได้ข้อสรุปว่าโลกแห่งวัตถุไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความจริงที่ว่านักฟิสิกส์สามารถอธิบายเอกภพโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าได้รับการออกแบบและสร้างวัสดุหรือโลกภายนอก สูตรเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ แต่พวกเขาถูกค้นพบใหม่
ความถี่เสียง + การสั่นสะเทือน = เรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน

No Comments

Give a Reply