ถ้ารู้แจ่ม รู้แจ้ง ก็ชื่นบาน

ช่วยให้คลื่นสมองมีความสงบได้จริงในการนั่งสมาธิเป็นเวลา 10 นาที เมื่อตรวจจับด้วยเครื่องมือ
และ สามารถเข้าสู่ความสงบได้เช่น กับ การนั่งสมาธิแบบ  อาณาปานสติ หรือ สติปัฏฐาน 4
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิแบบใดผู้ศึกษาหรือผู้ที่ค้นหาตนเองต้องมีผู้ชี้แนะและมีปัญญาสำหรับดวงวิญญาณแห่งการตื่นรู้หลังจากนั้นเมื่อรู้และเข้าใจ
#การนั่งสมาธิก็เป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งที่ควรเป็นไม่ได้เครียดหรือกดดันอย่างที่เราเข้าใจหรือคิด
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply