ถ้าสุขภาพจิตของเธอไม่ดีแม้แต่สิ่งก่อกวนเล็กน้อย หรือปัญหาเล็กๆก็ทำให้เธอเป็นทุกข์

และเจ็บปวดได้มากมายเธอจะเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลอย่างมากโศกเศร้าและสิ้นหวังอย่างหนักหรือโกรธและขุ่นเคืองอย่างรุนแรง
คงไม่มียาที่จะให้เรากินและรู้สึกได้ทันทีสิ่งที่เป็นไปได้คือเราต้องพัฒนาจิตใจตลอดเวลาและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้น

วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับความทุกข์ของเรา

ก็คือภูมิคุ้มกันทางใจแต่สิ่งนี้ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply