ถ้าเรารู้สึกดีกับเรื่องไหนเรื่องนั้นจะมีพลังงานเป็นพิเศษ

#และถ้าเราต้องการเดินทางไปสู่จุดหมายไหนถ้าเราค้นหามันเราจะเจอ
การเข้าถึงตัวตนและ และความเชื่อในศาสนาใดใดก็ตามทุกอย่างเป็นมหาชนจึงมีหลักและวิธีการเข้าถึงหลายชั้น และหลายวิธีเพื่อความเหมาะสมกับจริตนิสัยอัธยาศัยของบุคคลประเภทต่างๆกัน
CAMP-29
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply