ถ้าเราเข้าใจพลังของความคิดของเรา เราจะปกป้องพวกเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ถ้าเราเข้าใจพลังของความคิดของเรา
เราจะปกป้องพวกเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ถ้าเราเข้าใจถึงพลังที่ยอดเยี่ยมของคำพูดของเรา
เราก็ชอบที่จะเงียบกับสิ่งที่เป็นลบ

 

ในความคิดและคำพูดของเราเราสร้างจุดอ่อนและจุดแข็งของเราเอง

ข้อ จำกัด และความสุขของเราเริ่มต้นในใจเรา
เราสามารถแทนที่ลบด้วยบวกได้เสมอ

CAMP31

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply