ทดสอบสัญชาตญาณของเรา โดยการเขียนลางสังหรณ์ของเรา

ทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงบางสิ่งให้จดไว้และกลับมาตรวจสอบในภายหลัง ด้วยวิธีนี้เราจะพัฒนาความเชื่อโดยอาศัยหลักฐานซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราฟังสัญชาตญาณของเรามากขึ้น และไม่มองข้ามมันไปทั้งหมด
หากลางสังหรณ์ของเราไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอย่าหมดความหวัง พยายามค้นหาความแตกต่างของความรู้สึกและความรู้สึก ทั้งเมื่อเราผิดและเมื่อเราถูก เขียนต่อไปจนกว่าเราจะสังเกตเห็นการทำงานของสัญชาตญาณของเรา

สัญชาตญาณเป็นของขวัญที่มอบให้กับเราแต่ละคน

เป็นกล้ามเนื้อทางจิตวิทยาที่ไม่ได้ใช้ของเราที่เราต้องฝึกฝน

ยิ่งเราฝึกฝนสัญชาตญาณของเรามากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจมันได้ดีขึ้นเท่านั้น

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply