ทดสอบ รังสีอินฟราเรด

มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า รังสีใต้แดง หรือรังสีความร้อน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุ

คุณสมบัติเฉพาะตัวของรังสีอินฟราเรด เช่น ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แตกต่างกันก็คือ คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับความถี่

คือยิ่งความถี่สูงมากขึ้น พลังงานก็สูงขึ้นด้วย

🔴🔜 แผ่นกายภาพบำบัดอินฟราเรด ปัจจุบันเป็นวิธีการ กายภาพบำบัดที่ปลอดภัยชนิดหนึ่ง

เช่น ความร้อนอุณหภูมิต่ำมาจากอินฟราเรด สามารถซึมเข้าลึกถึงผิวหนัง 1-1.5นิ้ว ลดอาการปวดหัวเข่า หรือทำให้แผลเรื้อรัง

โลหิตหมุนเวียนดีขึ้นจึงทำให้แผลหายเร็ว

การบำบัดดัวยรังสีอินฟาร์เรดระยะไกล (Far Infared Ray Therapy) เทียบได้กับการบำบัดด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ยามเช้าตรู่

แสงอาทิตย์ยามเช้าตรู่นั้นเป็นลำแสงที่มีคุณค่าและให้คุณประโยชน์หลายประการต่อร่างกายมนุษย์

 

ตามแนวทางธรรมชาติบำบัดมีการแนะนำสำหรับการอาบแสงแดดอ่อนๆยามเช้าตรู่ซึ่งจะเต็มเปี่ยมไปด้วยรังสีอินฟราเรดระยะไกล

ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ และ เพื่อให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นในขณเดียวกันก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถรับเอา

ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นอันเป็นผลมาจากการไหลเวียนของโลหิตที่ดีขึ้นจากความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ที่ร่างกายดูดซับเอาไว้

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply