ทั้งชีวิตไม่โกรธได้ไหม

ทุกคนต้องมีเรื่องที่ตนเองเก่งกาจ วันหนึ่งท่านอาจพบคนๆหนึ่งโดยบังเอิญ เขาเป็นคนช่างคุย เขาสอนท่านในเรื่องที่ท่านรู้ดี แต่ท่านยิ้ม และเห็นความน่ารักของเขา ท่านปล่อยให้เขาพูด โดยไม่ขัด ท่านเปิดใจรับฟังเรื่องที่ท่านรู้ดีที่สุดอย่างผู้ที่ไม่รู้อะไร แล้วท่านก็นึกขอบใจเขาด้วยใจบริสุทธิ์ ที่เขาเล่าให้ท่านฟัง โปรดจงรู้ไว้ #สิ่งนี้เรียกว่าความเมตตา

No Comments

Give a Reply