ทำสิ่งดีดีให้แก่ผู้อื่น

มันตรงตัวอย่างนั้นจริงๆเราแค่ต้องกระตุ้นตอบสนองความต้องการของกระแสไฟฟ้าสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความกรุณาเราถูกสร้างมาเช่นนั้นหมายถึงเราถูกสร้างมาให้มีเมตตา

ความสามารถของเราในการรักษาสภาวะที่เป็นบวกซึ่งก็มีเหตุผลเพราะความสามารถในการรักษาสภาวะที่เป็นบวกหรืออารมณ์เชิงบวกส่งผลโดยตรงต่อความสามารถที่จะรู้สึกมีความสุข

ผู้นำทางจิตวิญญาณต่างบอกเหมือนกันว่า

หนทางที่เร็วที่สุดที่จะนำไปสู่สภาวะนี้ต้องเริ่มต้นที่ความรักและความเมตตา

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)

No Comments

Give a Reply