ทำในสิ่งที่ถูก พูดในสิ่งที่ใช่

นิสัยที่เราฝึกมากกว่า 10,000 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นจิตสำนึกของคุณที่ทรงพลัง
การพัฒนานิสัยใหม่เพื่อให้กลายเป็นนิสัยถาวรจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาผ่านการฝึกฝน

สวัสดีเช้าวันใหม่

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply