ที่ใดมีความกลัวที่นั่นย่อมมีความขุ่นข้องหมองใจ

ความขุ่นข้องนำมาซึ่งความโกรธเห็นไหมว่าความกลัวและความโกรธอยู่ใกล้กันมาก
ความกลัวและความโกรธเป็นสองขั้วของการตอบสนองทางอารมณ์ตามธรรมชาติของเราเมื่อเราเตรียมตัวที่จะหนี (ความกลัว) หรือพร้อมที่จะสู้ (ความโกรธ)

เมื่อเราโกรธจัดเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้ทำให้ไม่ได้รับสัญญาณจากสมองส่วนที่ควบคุมความคิดเชิงวิเคราะห์ผลก็คือสมองส่วนหน้าซึ่งสำคัญในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินดีชั่วสูญเสียความสามารถที่จะควบคุมระบบลิมบิกที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอารมณ์รู้สึก

#MAEKHUNOY
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply