ทุกคนมีความดีและความเก่ง

แต่สองอย่างนี้จะดีหรือเก่ง
ต้องผ่านเส้นทางการฝึกฝนเท่านั้น
คนรวยมิได้รวยเพราะโชคช่วย
แต่รวยด้วย…..มานะตน
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply