ทุกวันนี้เราให้ความสนใจ ต่อคุณค่าภายในน้อยมาก

แล้วเราก็เลยกลายเป็นคนที่มองแต่ตัวเองเป็นหลักแทนที่จะให้ความสำคัญต่อคุณค่าภายในเราเอาแต่คิดว่า ตัวฉัน ตัวฉัน ตัวฉัน
ทัศนคติที่คิดถึงแต่ตัวเองนำมาซึ่งความรู้สึกไม่มั่นคงและความหวาดกลัวซึ่งก็คือความคลางแคลงใจเมื่อมีความกลัวมากเกินไปก็ทำให้เกิดความคับข้องใจ

เมื่อมีความคับข้องใจมากเราก็เกิดความโกรธ นั่นคือจิตวิทยาเป็นระบบของจิตใจ และอารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทัศนคติที่มองแต่ตัวเองเป็นหลักทำให้เราเหินห่างจากคนอื่นนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจตามมาด้วยความรู้สึกหวั่นไหวไม่มั่นคงแล้วก็ความหวาดกลัววิตกกังวลความคับข้องใจความโกรธและความรุนแรง

เราจำเป็นต้องมีความรักที่ไม่แบ่งแยกต่อมนุษย์ทุกคนและสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีทัศนคติต่อเราอย่างไรก็ตาม ศัตรูของเราไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเอง

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply