ทุกๆ 7 ปีร่างกายของท่านจะแทนที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์

🔴🔜  25,000,000 เซลล์ของท่านเสียชีวิตในขณะที่ท่านอ่านประโยคนี้
🔴🔜 #ไม่เป็นไรร่างกายของท่านสร้างสิ่งใหม่ ๆ มากกว่า 3 แสนล้านในวันนี้ เซลล์ที่ประกอบเป็นร่างกายของท่าน #กำลังจะตายและถูกแทนที่อยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนทุกๆ 7 ปีท่านจะมีเซลล์ใหม่ที่สมบูรณ์ แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงสำหรับเซลล์ส่วนใหญ่เช่นเซลล์ที่อยู่ในกระเพาะอาหาร
🔴🔜 #แต่เซลล์ที่สำคัญที่สุดบางส่วนในร่างกายของท่าน(กระดูกสมองและหัวใจของท่าน) จะไม่งอกขึ้นมาใหม่เลยดังนั้นควรรักษาด้วย การดูแล
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply