ท่านกำลังหาอะไร? ทั้งหมดนี้มันอยู่ในตัวท่านเอง

ถ้าเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
จะสอนไปเพื่ออะไร?
ถ้าเรียนแล้วไม่เกิดประโยชน์
แล้วอะไรคือประโยชน์ของการเรียน?

ถ้ามีชีวิตแล้วไม่มีปัญญาจะมีคำว่าปัญญามาทำไม?
ถ้ามีชีวิตแล้วไม่เคยเจ็บปวด จะเกิดมาทำไม?
และถ้าเกิดมามีสมองมีหัวใจแล้วไม่เข้าใจสมองไม่รู้ถึงจิตใจ

 

ท่านกำลังหาอะไร
ทั้งหมดนี้มันอยู่ในตัวท่านเอง

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply