ท่านอยู่ตรงไหนของโลก

แล้วมีแผนที่ในการเดินทางของจิตหรือไม่

ถ้ายัง  เริ่มค้นหาในตัวเองโดยพลัน

บ้านจากโลกภายนอกเรายังรู้ที่มาและยังรู้ที่กลับ
แต่บ้านจากโลก #ภายในเราไม่รู้ที่มาและเราก็ยังไม่รู้ที่กลับเราจึงมีหน้าที่ในการหาทางกลับบ้านที่แท้จริงจากโลกภายใน มองภาพใหญ่แล้วเราจะเห็นตัวเราเป็นตัวเล็กนิดเดียวแล้วจะเห็นผู้อื่นกว้างมากขึ้นเห็นโลกใบนี้สวยงามมากขึ้น

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply