ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นจะต้องเลื่อนมาสู่การเจาะแทงอาสวะซึ่งซ่อนอยู่ใต้สำนึก

#ซึ่งเป็นตัวบงการพฤติกรรมของมนุษย์ครั้งสุดท้ายของการประพฤติธรรมนั้น

🅰️🔜จะต้องถึงระดับที่เรียกว่าเจาะแทงอาสวะได้นั่น #ก็คือกระทำให้จิตใต้สำนึกขึ้นมาสู่ความรับรู้ได้
หมดสิ้นซึ่งจะนำไปสู่การไม่มีความฝัน

🅰️🔜ท่านคณาจารย์ทั้งหลายโปรดกำหนดเรื่องนี้ให้ดีถ้าไม่เข้าใจเช่นนี้แล้วคำสอนของพระพุทธองค์จะกลับกลายเป็นเพียงระบบปรัชญาชนิดหนึ่งจะกลับกลายเป็นเพียงศาสตร์ที่ไว้คุยเล่นๆเท่านั้นเอง

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛

#ครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

ดูน้อยลง

No Comments

Give a Reply