นั่งสมาธิ 10 นาทีขั้นต่ำต่อวันอย่างน้อยๆมีความสงบอยู่ในสมาธิ 8 นาทีจะทำให้วันนั้นตลอดทั้งวันของเรามีสมองที่เบิกบาน

ถ้ามีเวลานั่งมากกว่านั้นก็จะทำให้แต่ละวันของเราสดชื่น

ถ้าเธอเป็นคนเคร่งจริงๆทันทีที่เธอตื่นขึ้นมาเธอจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการมีชีวิตอีกวันนึงและจะพยายามทำตามพระประสงค์ของพระองค์

ส่วนข้าพเจ้าทันทีที่ตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธ์องค์ความสำคัญของความเมตตากรุณาการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปรารถนาให้ความทุกข์ของพวกเขาลดน้อยลง
จากนั้นก็จะระลึกถึงว่าทุกสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนั่นก็คือคำสอนเรื่องการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และข้าพเจ้าก็จะตั้งเจตนาสำหรับวันนี้ว่าจะต้องใช้วันนี้อย่าง มีคุณค่ามีคุณค่า ในที่นี้หมายถึงการช่วยเหลือผู้อื่น

เท่าที่จะทำได้หากไม่สามารถทำได้อย่างน้อยก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นและนั่นก็คือ วันที่มีคุณค่า

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply