น่าเสียดายไม่มีใครเข้าใจจิตในผู้สอน

ไม่ว่าผู้สื่อสารจะมีโวหารดีและ คล่องแคล่วเพียงใด มันก็ไม่อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ในบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์นั้นหรือคล้ายคลึงกันนั่นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชนิดที่เข้มข้นกว่าหรืออ่อนกว่าก็ตาม
อุปมาเหมือนโยนไข่มุกไปในหมูนั่นเอง

คือความมีโวหารดีและคล่อง แคล่วจะถูกทำให้ไร้ประโยชน์ไปเปล่าๆ ในอีกทางหนึ่งถ้าคนสองคนได้เคยมีประสบการณ์ลักษณะเดียวกันมาก่อนการยกนิ้วเพียงนิ้วเดียวก็จะทำให้กลไกทางจิตวิญญาณทั้งหมดเคลื่อนไหวและแต่ละคนก็จะสามารถอ่านความคิดในภายในของอีกคนหนึ่งได้

อาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อกลางมาก ถ้าไม่เป็นคำพูดก็เป็นการกระทำหรือการแสดง ซึ่งจะชี้ตรงไปสู่ประสบการณ์ของท่านและใช้ตามเจตนาของอาจารย์เอง สื่อกลางชนิดนี้จะทำหน้าที่ตรงตรงและทันที ดุดว่ามันเป็นตัวประสบการณ์เสียเองที่ถ่ายทอดออกไป เหมือนความลึกเรียกหาความลึก นั่นเองการทำหน้าที่อย่างตรงๆเช่นนี้เปรียบเทียบได้กับกระจกเงาอันสดใสที่จะสะท้อนกระจกเงาอันสดใส อีกบานหนึ่งซึ่งได้วางอยู่ตรงหน้ากระจกบานแรกโดยไม่มีอะไรมาคั่นระหว่างมันทั้งสองนั่นเอง

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)

No Comments

Give a Reply