#บทเรียนที่ต้องเรียนรู้

มันไม่ใช่ความผิดของเราเสมอไป
เราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รับผิดชอบในการ
“แก้ไข” ความสัมพันธ์
เราจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ดีจนกระทั่งเราเข้าใจว่า
พวกเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเรา พวกเขาไม่รู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาและพวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้
เมื่อเราลาออกจากตำแหน่งที่เรามอบหมายให้ตนเองในฐานะ“ ผู้จัดการแห่งจักรวาล” และให้ความรับผิดชอบต่อผู้ที่เรายึดครองแล้ว
🔴🔜 เราจะไม่ดึงดูดคนอื่น ๆ อีกต่อไป
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply