บรรเลง คลื่นจักรวาล

การทำให้ชีวิตเรียบง่าย เป็นหนึ่งในขั้นตอนสู่ความสงบสุขภายใน

การทำให้เข้าใจง่ายอย่างต่อเนื่อง จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้ชีวิตของเรากลมกลืนกัน

” ทุกองค์ประกอบของจักรวาลอยู่ในสภาวะสั่นสะเทือนที่คงที่ ซึ่งปรากฏให้เราเห็นเป็นแสง เสียงและพลังงาน

ความรู้สึกของมนุษย์รับรู้เพียงเสี้ยวหนึ่ง ของช่วงการสั่นสะเทือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด..บุคคลสามารถปรับสติสัมปชัญญะของตนเอง

ให้รับรู้ถึงจำนวนทั้งหมด นั้นได้ด้วยการใช้มนต์ โดยการสั่นเป็นจังหวะ พร้อมกับลมหายใจ ไปยังเสียงเฉพาะที่เป็นสัดส่วนกับเสียง

สร้างสรรค์หรือกระแส เสียงเราสามารถขยายความไวของตัวเองไปยังการสั่นสะเทือนทั้งหมดได้

มันคล้ายกับการขีดโน้ตบนเครื่องสาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเมื่อท่านสั่นสะเทือนจักรวาลก็สั่นสะเทือนไปกับท่าน”

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply