บอกตัวเองวันนี้ว่าคุณไม่ได้แข่งขันกับใครเลย

บอกตัวเองวันนี้ว่าคุณไม่ได้แข่งขันกับใครเลย
บอกตัวเองวันนี้ว่าอย่าเสียเวลาและพลังงานกับเรื่องโง่ ๆ คุณไม่ได้แข่งขันกับใครเลย
🔴🔜เพียงมุ่งเน้นสิ่งที่คุณมาที่นี่เพื่อทำ และจำไว้เสมอว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนดีกว่าคนอื่น #มันเกี่ยวกับการเป็นคนดีกว่าที่คุณเคยเป็น
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply