บอกตัวเองว่าวันนี้คุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการ inspiritional ครั้งที่ 7/2020(6-9 พ.ย.2020)

ไม่มีใครสำคัญไปกว่าคนที่นั่งตรงข้ามคุณในตอนนี้ และไม่มีที่ไหนดีไปกว่าสถานที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้
ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกับพื้นที่ที่คุณเดินเข้าไปและผู้คนรอบตัวคุณ และรู้ว่าคุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการเสมอ
inspiritional ครั้งที่ 7/2020(6-9 พ.ย.2020)

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply