#บอกตัวเองว่าวันนี้คุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการ

ไม่มีคนที่สำคัญไปกว่าคนที่นั่งตรงข้ามคุณ
ในตอนนี้ และไม่มีที่ไหนที่จะดีไปกว่าที่ ๆ คุณอยู่ในตอนนี้
ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกับพื้นที่ที่คุณเดินเข้าไปและผู้คนรอบตัวคุณ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply