ประสบการณ์เป็นมนุษย์ ผ่านมิติที่ 3

มิติที่ 3 คือมิติที่ให้ความสูงกับความยาวและความกว้าง ขั้นตอนสุดท้ายที่จะเป็นในการสร้างพื้นที่ที่สามารถมีมวลได้

(ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีมวลเท่าที่จะทำได้) เราถือว่ามิติที่ 3 เป็นสิ่งที่เป็นอยู่

เรามาถึงพื้นโลกด้วยการรับรู้จากการเกิดที่สมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องเปิดใช้งานและเปิดมิติ 3 มิติแรก

กลายเป็นความคิดที่มั่นคง มิติที่ 3 ทำให้ทุกอย่าง “หนาแน่น” มากขึ้นและสั่นช้าลง

ยิ่งการสั่นสะเทือนช้าลงความคิดของเราก็ยิ่งรับรู้โครงสร้างที่มั่นคงมากขึ้นเท่านั้น

การสั่นสะเทือนที่ลดลงทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความเป็นคู่ของการเป็นมนุษย์

ถ้าท่านมองไปที่แสงมันเป็นความถี่ที่สั่นเร็วมากจนมันไม่มีโครงสร้างเลย

สามมิติทำให้เรามีประสบการณ์บนโลกได้โดยปราศจากการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณซึ่งมาในสองมิติถัดไป

ใน Numerology 3 เป็นจำนวนตัวเร่งและบอกเราว่าเราจะเดินทางไปต่อไม่ได้ถ้า เราหยุดอยู่ในมิติที่ 3

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply