ปลุก ลุก ตื่น

ปลุก ลุก ตื่น

การตื่นขึ้นเป็นกระบวนการที่แนะนำให้ท่านรับรู้ถึงตัวตนทาง

วิญญาณของท่านและศักยภาพทางจิตวิญญาณโดยกำเนิดของท่าน มันเปิดใจ

ของท่านในมุมมองที่แตกต่าง และมุมมองที่แตกต่างนี้ซึ้งถือคำตอบสำหรับ

สถานการณ์และคำถามมากมายผ่านกระบวนการปลุกให้ตื่น ท่านกำลังเรียนรู้

ข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งในที่สุดจะแนะนำท่านสู่สภาวะตื่นตัว สิ่งสำคัญเกี่ยวกับ

การตื่นคือการเริ่มต้นเกิดขึ้นกับผู้ที่พร้อมจะสัมผัส

การตื่นขึ้นสามารถมาได้หลายรูปแบบและการตื่นขึ้นก็ไม่ได้เป็น

ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการ ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนที่

แตกต่างกันและเป็นหนึ่งในขั้นตอนเหล่านั้นเป็นรัฐของการตื่นขึ้นมาอย่างมาก

ขั้นตอนของการตื่นตัวอย่างสูงนั้นมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครซึ่งต้องใช้ความ

พยายามอย่างมากในการทำให้สมบูรณ์แบบ ตัวข้าพเจ้าเองได้ผ่านบทเรียน

มากมายที่สภาวะนี้นำมาและโปรดวางใจ มันยากขึ้นในทุกขั้นตอน-แต่ก็คุ้มค่ามาก

ท่านทั้งหมดเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจตัวเองและสภาพแวดล้อม

ของท่านจากมุมมองที่ลึกและสูงกว่าในเวลาเดียวกัน

#แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply