ปัญญาญาณจะตอบคำถามสำคัญที่ท่านมีอยู่ในใจ

🔴🔜 ปัญญาญาณจะตอบคำถามสำคัญที่ท่านมีอยู่ในใจมันอาจไม่ใช่คำตอบที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดแต่มันอาจจะเป็นคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจของท่านท่านไม่จำเป็นต้องถามว่า #อะไรคือความเป็นจริง
มันไม่ได้ยินคำถามนี้ถึงแม้ปรีชาญาณจะได้ยินคำถามนี้แต่มันก็ตอบได้เพียงแค่สิ่งที่เป็นหลักการเชิงปรัชญาเท่านั้นมันไม่ได้มองเห็นจริงๆมันมีตาที่มืดบอดไม่เหมือนกับปัญญาญาณปัญญาญาณมีตาและเป็นตาที่มองเห็นความเป็นจริง ไม่ใช่การเข้าใจโดยอาศัยความคิด
เป็นอิสระจากตัวเรามันไม่ขึ้นกับเรา
#ส่วนปัญญาญาณนั้นเป็นส่วนที่อยู่ในอุ้งมือของจิตเหนือสำนึกหรือเป็นจิตสำนึกที่หอหุ้มจักรวาลนี้อยู่
🔴🔜คล้ายกับน้ำในมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งนี้ในที่สุดแล้วอาจจะหลอมละลายกายมาเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำในมหาสมุทร ในบางแง่มุมนั้นปัญญาญาณก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสัญชาตญาณโดยสิ้นเชิง
🔴🔜 สัญชาตญาณมักจะนำเราไปสู่เรื่องบางเรื่องการพยายามเติมเต็มมันมักจะพาเราไปเกี่ยวพันกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นอกตัวเรา
ที่มักจะพาเราเข้าไปรู้จักกับตัวเองมันไม่ต้องอาศัยหรือพึ่งพาสิ่งอื่นใดมันเป็นความสวยงามเป็นความรู้สึกอิสระเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดมันเต็มเปี่ยมเพียบพร้อมอยู่ในตัวมันแล้ว
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply