ปัญญาญาณ จินตนาการ และปรีชาญาณ

ทั้งหมดสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจทั่วไป ท่านจะต้องไปให้ถึงจุดๆ หนึ่งที่อยู่เลยเรื่องความคิด
มันต้องอาศัยใจที่สงบมากๆเยือกเย็นไม่ตื่นเต้นและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง
และนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า ธรรมะ มันคือสิ่งที่เป็นตัวท่านอย่างแท้จริง
🔴🔜 เราอาจจะเรียกมันว่าจักรวาลเราอาจจะเรียกมันว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือเรียกว่าคุณธรรมความดี
หรือชื่ออะไรก็ตามมีคนนับล้านๆคนที่ยังคงหลอกตัวเองด้วยการใช้จินตนาการในรูปแบบที่ด้อยค่า
มันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากเพียงแค่ทำตาม ตามวิธีที่กำหนดก็สามารถพาตัวท่านเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงที่สร้างขึ้นมาได้

No Comments

Give a Reply