ผู้คนมากมายไม่มีโชคดี

🔴🔜 อย่างที่เธอมีสุขเบิกบานในการได้พบกับครูทางจิตวิญญาณ และดังนี้เอง
พวกเขาจึงไม่สามารถหาทางออกจากความหลงผิด พวกเขาต้องการความช่วยเหลือของเธอ
และความกรุณาของเธอมากยิ่งกว่าใครอื่น ไม่สำคัญว่าเขาจะประพฤติตัวชั่วร้ายเพียงใด
จงระลึกถึงผู้คนเหล่านั้นที่ทำร้ายเธอไว้เสมอ ว่าพวกเขาคือเหยื่อแห่งอารมณ์ต่างๆ ของพวกเขาเอง
แต่จะพยายามด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเด็กให้ปรับปรุงตัวดีขึ้น
“เมื่อใดที่เธอสามารถเอาชนะความเกลียดชังในจิตใจของตนเองได้
เมื่อนั้นเธอก็จะค้นพบว่าในโลกภายนอกนี้ไม่มีสิ่งใดแม้เพียงสิ่งเดียวที่เป็นศัตรูอยู่เลย”
ดิลโก เคียนเซ รินโปเช

No Comments

Give a Reply