ผู้คนไม่สามารถเข้าใจคุณได้

หลายคนมองว่าคุณเป็นคนลึกลับเพราะคุณแทบจะไม่เปิดเผยอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเองเลย

เฉพาะคนที่ใกล้ชิดคุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณเป็นใคร

บุคลิกภาพของคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไป

การอยู่ในความสันโดษทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่คล่องแคล่ว

เพราะคุณไม่เคยรู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นที่นิยมหรือกระแสหลัก

 

ไม่ใช่ว่าคุณอวดดีหรืออะไรคุณแค่ไม่สนใจ

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply