ผู้ถูกปลุก และผู้ตื่น

🅰️🔜 #ผู้ถูกปลุก และผู้ตื่น

คุณเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัว
และทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวคุณ
การตื่นขึ้นอย่างมากหมายถึง
การมีคุณสมบัติเก่าแก่ของการรับรู้
และคุณสมบัติใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับสภาวะนี้
ด้วยเหตุนี้คุณจึงเริ่มมองทุกอย่าง

#สองครั้ง – คุณเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณรู้

🔴🔜 สิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับการรับรู้แบบ
นี้คือคุณเริ่มค้นพบความเชื่อมโยงระหว่าง
ทุกสิ่งที่คุณเคยรู้จัก คุณเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

#และคุณเริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไร
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ตั้งแต่เริ่มทำความเข้าใจ
ทัศนคติหรือนิสัยของบุคคลไปจนถึงความสำคัญ
ของความรู้ทั้งหมดที่คุณรวบรวมเกี่ยวกับโลกรอบตัวคุณ

จุดมุ่งหมายของขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนไปสู่การรับรู้รูปแบบใหม่อย่างสมบูรณ์
และเชื่อใจฉัน – ชีวิตคุณเปลี่ยน

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply