ผู้เจิดจรัสกับคนไร้ชื่อเสียง

ข้าพเจ้าจะไม่ขอก้าวข้ามธรณีประตูธรรม
ยาวนานต่อเนื่องถึงห้าวัน
หากข้าพเจ้ามีกิจใด ต้องค้างแรม
ข้าพเจ้าจะกลับเข้ามาภายใน
ห้าวันเท่านั้น
#ข้าพเจ้าขอครองผ้าบ้านพื้นพื้นเท่านั้น
และหาได้กังวลกับการ
จะมีชื่อเสียงหรือนำพาสิ่งใด
เพื่อตนเองไม่

แม้ข้าพเจ้าจะเป็นครูที่ปลูกจิตวิญญาณทั้งหลายได้ตื่น แต่ด้วยอิสระทางจิตใจและล้ำเลิศด้วยวาทศิลป์
#ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่แท้จริงหรือไม่ ทั้งปวงนี้ไม่อยู่ในวิสัยที่พลังปัญญาของข้าพเจ้าจะตอบได้

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#MAEKHUNOY
#เทวดาประจำตัว
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง

No Comments

Give a Reply